Thursday, September 29, 2022
  7.0 °C
  overcast clouds
Illustration by Hanna Nordin.

Umeå: Cold Weather and Warm People

Umeå: Kallt väder och varma människor

Umeå: Kallt väder och varma människor

LIFESTYLE – ORIGINAL LANGUAGE: ENGLISH

[Svensk översättning nedan.]

Cold weather and warm people. That was my first impression of Umeå when I just arrived here as an exchange student from India for the autumn term. Moving out alone for the first time, to my first European country where I did not know anyone, was indeed a daunting experience, and honestly, choosing Umeå has been one of my best decisions in life.

Coming from a much warmer country way south, near the equator, the moment I landed in the airport on Umeå I felt that this is the coldest I have been in my life! But I guess that was well balanced by the warm people whom I meet here in Sweden, like the air passenger service attendant, who was kind enough to let me carry an additional 10 kg without paying extra, and my buddy group leader who got my keys and showed me the way to my room and around the city on the day I arrived.

After coming here, I realised how small the city is compared to where I come from. Umeå has bicycle paths everywhere you want to go. So, within a few days, I got a second-hand bicycle at the Facebook marketplace. Going around the city and shops, I was able to see how much importance Sweden gives to sustainability and nature. There are plant-based alternatives for every meat and the city, as a whole, looks super clean and friendly all the time. Every second person you meet will have an IKSU membership, and anytime of the day you go out, there will be people jogging, running, and spending time in  nature.

If you are an international exchange or Erasmus+ student, there is a high probability that you are part of the Buddy Program. If not, I would urge you to sign up soon. It is one of Umeå’s best programs, in which you can make lifelong friends and try new things. The buddy group consists of 20 to 25 international students and five to six buddies (Swedish) who introduce us to culture and life in Sweden. I have been playing games like brännboll, kubb, beach volleyball, baking chokladbollar, making tacos, and watching the Northern Lights. Plus, I’ve seen an ice hockey game, trekked in mountains, visited Nydala Lake… and the list goes on. It’s been a fantastic experience so far. Most of the international students stay in Ålidhem, and I have been blessed with amazing corridor mates. They make living alone more pleasant, and look after me as a family.

It is not all sunshine here in Umeå. Like literally, the sun seems to rise late during the day, rushes to set in a couple of hours in the winter, and the sky is dark again very soon. Maybe this would be the opposite for those in the summer term, when it is all sunshine. Anyway, I feel that the warmth of the people here would keep me going through these winter times, and when I leave in January, when the next set of international students come in, I will definitely be envious of the amazing days they will be having here in Umeå.


Kallt väder och varma människor. Det var mitt första intryck av Umeå när jag kom hit som utbytesstudent från Indien för höstterminen. Att flytta ut ensam för första gången, till mitt första europeiska land där jag inte kände någon, var verkligen en skrämmande upplevelse, och ärligt talat har valet av Umeå varit ett av mina bästa beslut i livet.

Jag kommer från ett mycket varmare land långt söderut, nära ekvatorn, och i samma ögonblick som jag landade på flygplatsen i Umeå kände jag att detta är det kallaste jag varit i mitt liv! Men jag antar att det uppvägdes väl av de varma människor som jag möter här i Sverige, som flygpassageraren som var vänlig nog att låta mig ta med mig ytterligare 10 kg utan att betala extra, och min Buddyprogramledare som gav mig mina nycklar och visade mig vägen till mitt rum och runt i staden den dag jag anlände.

Efter att ha kommit hit insåg jag hur liten staden är jämfört med där jag kommer ifrån. Umeå har cykelvägar överallt där man vill ta sig fram. Så inom några dagar fick jag en begagnad cykel på Facebooks marketplace. När jag gick runt i staden och butikerna fick jag se hur stor vikt Sverige lägger vid hållbarhet och natur. Det finns växtbaserade alternativ till varje kött och staden som helhet ser superren och vänlig ut hela tiden. Varannan person du möter har ett IKSU-medlemskap och när som helst på dagen du går ut finns det människor som joggar, springer och spenderar tid i naturen.

Om du är en internationell utbytesstudent eller Erasmus+-student är sannolikheten stor att du ingår i Buddyprogrammet. Om inte vill jag uppmana dig att anmäla dig snart. Det är ett av Umeås bästa program, där du kan få vänner för livet och prova nya saker. Buddygruppen består av 20 till 25 internationella studenter och fem till sex buddies (svenskar) som introducerar oss till kulturen och livet i Sverige. Jag har spelat spel som brännboll, kubb, beachvolley, bakat chokladbollar, gjort tacos och tittat på norrsken. Dessutom har jag sett en ishockeymatch, vandrat i bergen, besökt Nydalasjön … och listan kan göras lång. Det har varit en fantastisk upplevelse hittills. De flesta av de internationella studenterna bor på Ålidhem, och jag har fått fantastiska korridorkamrater. De gör det mer behagligt att bo ensam och tar hand om mig som en familj.

Det är inte bara solsken här i Umeå. Bokstavligen, solen gå upp sent på dagen, rusar ner på ett par timmar på vintern och himlen är mörk igen väldigt snart. Kanske skulle det vara tvärtom för dem som befinner sig i Umeå på sommarsemestern, då allt är solsken. Hur som helst känner jag att värmen hos människorna här kommer hålla mig igång under vinterhalvåret, och när jag åker i januari, när nästa grupp internationella studenter kommer in, kommer jag definitivt att vara avundsjuk på de fantastiska dagar de kommer att ha här i Umeå.

Recent news

Developed in cooperation with:

Generously sponsored by:

Graphic Design support provided by:

design by Thildra

©2020, Umeå Today – All rights reserved