Saturday, December 4, 2021
  -8.0 °C
  clear sky
Ellips by Inger Sannes. -Svenska Kyrkan
Ellips by Inger Sannes. -Svenska Kyrkan

July 14 – 14 juli – 2021

[English translation below]

Den viktigaste nyheten i Umeå idag är att det är två år sedan flygkraschen på Storsandskär, en ö nära flygplatsen, då alla nio personer ombord dog. Bland dem fanns fallskärmshoppare från den lokala klubben SkyDiveUmeå. I eftermiddag och kväll har minnesceremonier hållits i Backen. Idag har jag inte mått så bra och kan därför inte skriva en lång artikel om årsdagen. Jag lämnar er dock med denna bild, från Svenska kyrkan, på en minnesstaty i marmor av konstnären Inger Sannes som invigs idag. Skulpturen heter “Ellips” och är inspirerad av himlakropparnas rörelse. Jag lämnar er dock med denna bild, från Svenska kyrkan, på en minnesstaty i marmor av konstnären Inger Sannes som invigs idag. Skulpturen heter “Ellips” och är inspirerad av himlakropparnas rörelse.”Även i relationer uppstår sådana ellipser; vi möts i perioder och sedan lämnar vi varandra”, förklarar Sannes. “Ändå hör vi alltid ihop.”

The main news in Umeå today is that it is the 2nd anniversary of the plane crash on Storsandskär, an islet near the airport, that killed all nine people aboard. Among them were parachutists from the local SkyDiveUmeå club. This afternoon and evening, memorial ceremonies have been held in Backen. I have been under the weather today and therefore can’t write a long article about the anniversary. However, I leave you with this picture, from the Church of Sweden, of a marble memorial statue by artist Inger Sannes, which is being inaugurated today. The sculpture is called “Ellipse” and is inspired by the movement of celestial bodies. “Even in relationships, such ellipses arise; we meet in periods and then we leave each other,” Sannes explains. “Still, we always belong together.”

– Erik

Source/Källa: https://www.svenskakyrkan.se/umea/nyheter/staty-och-minnesplats-invigs-14-juli?fbclid=IwAR0ZNdIsQSsbdgZ1nW6WMBmu-cHOM_leiPd6F28mVu5WYnvdAQQYtyFZzgQ

Den svenska versionen av denna artikel har skrivits av en person utan svenska som modersmål. Vänligen skicka rättelser och förslag till förbättringar till Erik Campano, ansvarig utgivare: campano@gmail.com.

Recent news

Developed in cooperation with:

Generously sponsored by:

Graphic Design support provided by:

design by Thildra

©2020, Umeå Today – All rights reserved