Thursday, September 29, 2022
  7.0 °C
  overcast clouds
The Universum building, where vaccinations will be available. -Umeå Universitet
The Universum building, where vaccinations will be available. -Umeå Universitet

6 sept 2021 – Vaccinationsmottagning öppnas vid universitetet – Vaccination center to open at University

[English translation below.]

Den viktigaste nyheten i Umeå idag är att en drop-in covid-19-vaccinationsmottagning öppnas vid universitetet på torsdag. Syftet med mottagningen är, enligt Region Västerbotten, att göra det lättare för unga människor – och särskilt studenter – att vaccinera sig mot coronaviruset. Öppettiderna är planerade kl. 9-11 och 12-14.30 på vardagar. För att få en vaccination bör Umebor ta med sig ett ID-kort. Du behöver ingen tidsbeställning och kan komma när som helst, oavsett kötid. Kliniken finns i Universum.

“Syftet är att öka vaccinationstäckningen i en grupp där vi har en lägre täckning” säger Västerbottens vaccinationsansvarige Ronny Lestander, “och underlätta för studenter som i många fall kan ha fått dos ett på annan ort.”

Kliniken kommer att kunna vaccinera någonstans mellan 200 och 400 personer per dag, enligt myndigheterna. Om efterfrågan är stor planerar regionen att skapa fler drop-in-mottagningar.

De regionala myndigheterna sade i dag att de just nu är mest oroade över smittfrekvensen bland ungdomar. Av de 59 Umebor som testade positivt för covid-19 den här veckan var den högsta andelen bland personer i åldern 10-19 år. Detta är den minst vaccinerade gruppen i Umeå. I hela Västerbotten har 72 procent av personer över 16 år fullföljt sin vaccination och 88 procent har fått den första dosen.

Trots det allt lägre antalet covid-patienter i Umeå uppmanar regionen fortfarande människor att undvika trånga miljöer och att umgås på ett säkert sätt och “helst utomhus”.

The most important news in Umeå today is the announcement that a drop-in Covid-19 vaccination center will open up at the university on Thursday. The purpose of the center, according to Region Västerbotten, is to make it easier for young people — and particularly students — to get vaccinated against the coronavirus. Opening hours are planned for 9 to 11 and 12 to 14:30 on weekdays. To get a vaccination, Umebor should bring an ID card. You do not need an appointment, and can come anytime, regardless of queue length. The clinic will be in the Universum building.

“Syftet är att öka vaccinationstäckningen i en grupp där vi har en lägre täckning [The goal is to increase vaccination coverage in an age group where we have relatively lower coverage]” says Västerbotten vaccination head Ronny Lestander, “och underlätta för studenter som i många fall kan ha fått dos ett på annan ort [and to make it easier for students who, in many cases, received their first dose elsewhere].”

The clinic will be able to vaccinate somewhere between 200 and 400 people per day, authorities said. If the demand is high, the region plans on creating more drop-in centers.

Regional authorities said today that they are right now most concerned about infection rates among young people. Of the 59 Umebor who tested positive for Covid-19 this week, the highest percentage was among people aged 10 to 19. This is the least-vaccinated group in Umeå. Across Västerbotten, 72 percent of people over 16 have completed their vaccinations, and 88 percent have received the first dose.

Despite the increasingly low numbers of Covid patients in Umeå, the region is still encouraging people to avoid crowded settings and to socialize safely, and “preferably outdoors”.

Recent news

Developed in cooperation with:

Generously sponsored by:

Graphic Design support provided by:

design by Thildra

©2020, Umeå Today – All rights reserved