Thursday, September 29, 2022
  7.0 °C
  light rain
Umeå coronavirus cases per week, cumulative. -Folkshälsomyndigheten
Umeå coronavirus cases per week, cumulative. -Folkshälsomyndigheten

26 juli – July 26 – 2021

[English translation below]

Den viktigaste nyheten i Umeå i dag är säkert att deltavarianten av coronaviruset har kommit att dominera det epidemiologiska landskapet i staden. Enligt Region Västerbotten hade 72 procent av de patienter som testade positivt för Covid-19 den senaste veckan deltavarianten. I Umeå uppgick antalet positiva tester till 32 och i Västerbotten till 43 totalt – en ökning från 35 förra veckan. Vad detta innebär är att deltavarianten nu befinner sig i “samhällsspridning” — det vill säga att det inte längre är möjligt att spåra alla enskilda kluster av deltavarianten i staden, och att allmänheten nu exponeras för varianten, som är mer smittsam än tidigare varianter av coronavirus.

Majoriteten av de positiva testerna i Umeå gäller patienter i åldrarna 20-29 år. Regionens läkare menar att de främsta orsakerna till att den sprids i denna åldersgrupp är att många är ovaccinerade, att de inte hålla social avstånd och att de reser utomlands till platser där deltavarianten har spridits. Myndigheterna uppmanar alla som rest utanför Skandinavien att ta ett PCR-test för coronaviruset när de återvänder till Umeå.

I Västerbotten ligger just nu tre personer på sjukhus med Covid-19, dock ingen på intensivvården. Grafen som bifogas denna artikel visar det kumulativa antalet fall av coronavirusfall per vecka i Umeå sedan januari 2020.

The most important news in Umeå today is certainly that the delta variant of the coronavirus has come to dominate the epidemiological landscape of the city. According to Region Västerbotten, 72 percent of the patients who tested positive for Covid-19 in the past week had the delta variant. In Umeå, the number of positive tests totaled 32, with 43 total in Västerbotten — an increase from 35 last week. What this means is that the delta variant is now in “samhällsspridning” (“community transmission”) — that is to say, it is no longer possible to trace all the individual clusters of the delta variant in the city, and the general public is now exposed to the variant, which is more contagious than previous variants of coronavirus.

The majority of positive tests in Umeå are in patients between the ages of 20 and 29 years old. The region’s doctors say that the primary reasons it is spreading in this age group is that many are unvaccinated; they are not social distancing; and they are travelling abroad to places where the delta variant has been spreading. Authorities are asking everyone who has travelled outside Scandinavia to get a PCR test for the coronavirus upon returning to Umeå.

Right now, in Västerbotten, three people are in the hospital with Covid-19, although none in intensive care. The graph attached to this article depicts the cumulative number of cases of coronavirus cases per week in Umeå since January 2020.

Source/Källa:
https://regionvasterbotten.mynewsdesk.com/pressreleases/deltavarianten-oekar-i-vaesterbottens-laen-3118514

Den svenska versionen av denna artikel har skrivits av en person som inte har svenska som modersmål. Vänligen skicka rättelser och förslag till förbättringar till Erik Campano, ansvarig utgivare: campano@gmail.com.

Recent news

Developed in cooperation with:

Generously sponsored by:

Graphic Design support provided by:

design by Thildra

©2020, Umeå Today – All rights reserved